Bornholmsmodellen

7 produkter


Bornholmsmodellen är känd runt om i landet och används flitigt inom många förskolor och skolor. Modellen syftar till att stärka barnets läs- och skrivutveckling samt förebygga ev. läs- och skrivsvårigheter genom bl.a språklekar. Språkliga lekar och övningar kan höja den fonologiska medvetenheten hos barnen. För de yngre barnen på förskolan passar en mjukare modell, före bornholmsmodellen:
”Stimulera språket genom sagoläsning, berättelser, prata med barnen. Alla behöver verbal stimulans”. Det säger Ingvar Lundberg som är professor och skapare av den framgångsrika Bornholmsmodellen. Med förstärkt språklig medvetenhet underlättas barnens läsinlärning.
Vi har många sagor, rim och ramsor som passar inom Bornholmsmodellen, här är några förslag…
Klicka på bilden för mer info och större bild.

Top