Vi bryr oss om miljön!

All vår tillverkning är miljövänlig, utan giftiga kemikalier. Vi trycker på miljöcertifierat tryckeri.
För oss är det en självklarhet att arbeta med giftfria, hållbara material med fokus på framtidens generationer.
Vi vill också undvika långa miljötransporter, och då arbeta ett nära samabete med lokala leverantörer. Så närproducerat som möjligt – med småländsk hög kvalitet.