Bornholmsmodellen
– språklekar förebygger läs- och skrivsvårigheter

Bornholmsmodellen är både välkänd och vetenskapligt förankrad runt om i landet.
Metodiken används flitigt inom många förskolor och skolor för att stärka barnets läs- och skrivutveckling samt förebygga eventuella läs- och skrivsvårigheter genom bland annat språklekar. (Källa: www.bornholmsmodellen.se)

Aktuell forskning  (Källa: www.lararnasnyheter.se)
visar tydligt att språkliga lekar och övningar höjer den fonologiska medvetenheten hos barnen.
Som kontrast till dagens digitaliserade samhälle utgår flanellografsagan från människans biologiska förutsättningar.
Flanosagor från Flano Design AB är ett tydligt exempel på ett pedagogiskt verktyg som stöds av Bornholmsmodellen. Vi vet hur hjärnan är konstruerad och vi vet vilken betydelse tempo,ordval och metodik har för barnens språkliga utveckling. Det har Flano Design tagit fasta på!

Barn som får höra många berättelser får bättre beredskap inför skolan.
” – Stimulera språket genom sagoläsning, berättelser och prata med barnen. Alla behöver verbal stimulans”, säger Ingvar Lundberg, professor och skapare av den framgångsrika Bornholmsmodellen. Med förstärkt språklig medvetenhet underlättas barnens läsinlärning, avslutar han.

Tips! För de yngre barnen på förskolan passar språklig stimulans på ett mjukare sätt perfekt, medan de något äldre barnen är mer mottagliga för Bornholmsmodellen.
(Källa: www.kodknackarna.se)
Men oavsett ålder är flanosagan med tillbehör, det perfekta verktyget för måluppfyllelse.

Följande sagor, rim och ramsor som vi har passar inom Bornholmsmodellen:
Mäster skräddare, Petter och hans fyra getter, Sagan om vanten, Guldlock, Bockarna Bruse, Rödluvan,
Var bor du lilla råtta och Sagan om pannkakan.
Är det någon saga som du saknar i vårt sortiment, får du gärna komma med önskemål!

Klicka på bilden för mer info