Flanosagor på temat natur & miljö

Med flanosagan som bas, och eventuellt kompletterande tillbehör, kan du som pedagog öka barnens kunskap om natur och miljö på ett inbjudande sätt.

När färg och form, ord och bild möts på ett lekfullt sätt får pedagogiska produkter en ny dimension. Genom pedagogernas möjlighet att skräddarsy innehållet i kombination med barnens aktiva delaktighet i berättelsen växer både kunskap och människor. Kreativt, värdeskapande och långsiktigt läggs grunden för språkutveckling och ökad förståelse för nya ämnesområden, aktuell fakta, svåra frågor och utmanande situationer, livsöden och perspektiv.

Klicka på bilden för mer info